Αναμνηστικές φωτογραφίες από την απονομή των δώρων στην Fur Excellence στην Αθήνα το 2017.